כתב מושגים

גוטלוב פרגה עורך ומתרגם גלעד ברעלי גוטלוב פרגה כתב מושגים ספרים נוספים בספריית לויתן : אדמנד ברק - מחשבות על המהפכה בצרפת פרידריך האייק — הדרך לשעבוד המילטון , מדיםון וג ' יי - הפדרליסט כסנופון - דיאלוגים סוקרטיים ניקולו מקיאוולי - הנסיך ( עם הוצאת דביר ) ריינהולד ניבור - בני האור ובני החושך קרל פופר - החברה הפתוחה ואויביה מילטה פרידמן - קפיטליזם וחירות ספריית לויתן - ספרי מופת בפילוסופיה גוטלוב פרגה כתב מושגים  אל הספר
הוצאת שלם