המדרשה כתב־העת של המדרשה - בית הסגיר לאמנות, מכללת בית ברל, מאז ‭12) 1998‬ גיליונות) עורכים: נעמי סימן־סוב / גלעד מלצר פעיל

רון ארד , כסא נוח ר \ ד גומלי , 2009 Ron Arad , RodGomli , 2009 . 3 רון ארד , מתווה לכיסא Ron Arad , Ripple Chair study , 2005 2005 , Ripple . 2 TIN // 7 , 1991 , VIJ'DD Ron Arad , Rolling Volume , 1991 . 1 ר // ארד , כסא הרובר , 1981 Ron Arad , The Rover Chair , 1981 תצלומים : רם אהתנוב ; באדיבות Ron Arad Associates Ron Arad Associates Photos : Ram Ahronov , courtesy  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21