פלסטיקה כתב־העת של הסמינר החדש לתרבות חזותית. ביקורת ותיאוריה, ‭4) 2002- 1997‬ גיליונות) עורכת: אריאלה אזולאי