ק" כתב עת לאמנות ום0רות - צורות ותכנים חדשים מהדורה ‭12) 1970-1965:1‬ גיליונות) עורכים: יונה פישר, רחל שפירא, דן עומר מהדורה ‭9) 1989-1980 :2‬ גיליונות) עורכים: יונה פישר, נילי נוימן