הערות על הציור הרווי של נורית דוד

קציטה עלון I'm Dancing on Your Crave נורית : TIT ציורים 2009—2008 גבעון נלריה לאמנות , תל אביב דצמבר 0 - 2009 ברואר 2010 אוצר : דמ 0 ריו ספרוני תערוכתה של נורית דוד , mpn ) "I ' m Dancing on Your Grave" על קברך , ( עוררה הדים רבים . הציורים הגדושים , עתירי הפרטים והמשמעויות , ליפפו את הצופה וחיתלוהו באר כבד , ריתקו את מבטו ולא הניחו לו . לקראת התערוכה נכתב מאמר מקיף ומלומד על ידי אוצר התערוכה , דמטריו פפרונ , וכן טקסט אוטוביוגרפי מרגש של דוד עצמה . ברשימה קצרה זו ברצוני לקרוא את ציוריה של דוד באמצעות דיונו של הפילוסוף הצרפתי , ז ' אךלוק מריון , ( Marion ) במדיום הציור , כפי שהוא מופיע בספרו על העודפות : עיונים בתופעות הרוויות . ראשית , ניכר כי ציוריה של דוד נענים במלואם למושג "ציור רווי . " אלה הם ציורים המלאים וגדושים בפרטים ובפרטי פרטים , ועושר הצבעים שלהם בולט לעין . הפאלסה הדשנה בגוני אדמה , חום ואדום , מייצרת מצע עמוק לשלל הפריטים הציוריים אשר נדמה כי בעוד רגע קט יגלשו אל מעבר למסגרת התוחמת אותם . "להתבונן , כלומר  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21