מירב הימן, גני שלמה, ברור חיל, ‭,2008‬ תצלום צבע ‭Meirav Heiman, Solomon Gardens,Kibbutz BrorHayil, 2008, c-print‬