‭"0‬לת קר0ר, ‭1965‬ באדיבות מוזיאון ישראל, ירושלים ‭Courtesy of the Israel Museum, Jerusalem Carter Promenade, 1965‬