The Israel Museum, Jerusalem

Opening event : July 35 , 2010 Opening to the general public : July 26 , 2010 | 1 N'T 110 ישראל אירוע פתיחה : 25 ביולי 2010 פתיחה לקהל הרחב : 26 ביולי 2010 מוזיאון ישראל מתחדש בעלות של 100 מיליון $ רחל ס 1 קמן מוזיאון ישראל בירושלים , ספינת הדגל של האמנות הישראלית והיהודית לדורותיה , יפתח את שעריו בשנית ב 25 ביולי 2010 לאחר שלוש שנות שיפוצים . גם כיום , כבעת פתיחתו לראשונה ב , 1965 ניתן לראות בו מקדש של אמנות חילונית ודתית כאחת . בעקבות השדרוג משתרעים עתה מרחבי התצוגה של המוזיאון על פני 80 דונמים . המתכננים החדשים ביקשו לייצר חוויה של הנאה מאמנות ישראלית ובינלאומית . מאמצים רבים הושקעו במחשבה כיצד להקל על מסלולי הכניסה וההליכה הארוכים בדרך לאולמות התצוגה של המוזיאון המחודש מוזיאון ישראל שוכן בגבעת רם בירושלים . הוא נחשב למוזיאון הגדול והחשוב ביותר בישראל . יש הטוענים כי הוא אחד מעשרת המוזיאונים הגדולים ביותר בעולם . הוא מצויד באוספי ארכיאולוגיה , אתנוגרפיה , יודאיקה , אמנות ישראלית , אמנות בינלאומית וכן באוספים ממגוון תרבויות העולם . את הרעיון להקמת מוזיאון לאומי במדינת ישראל הגה טדי...  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21