טרמינל 40

מוזיאונים מתחדשים ירושלים ן מוזיאון ישראל מוזיאון ישראל מתחדש בעלות של 100 מיליון $ ן רחל םוקמן 46-44 , 5-3 תערוכות נין יורק ן מוזיאון נויברגר על המדומ"ן הפוליס של סניה ברוגרה ן אדוארד רובין 10-6 במה תל אביב דיוקן אישי של סוניה גורפ"ן ן רחל סוקמן 13-11 תערוכות תל אביב ן בית התפוצות בסבעת זו : סקסי חתונה באמנות העכשווית ן רז סמירה 1 7-14 תערוכות תל אביב ן גלריה גבעון לאמנות הערות על הציור הרווי של נורית דוד ן קציעה עלון 21-18 כתבי עת מבט על כתבי עת ישראליים לאמנות , 2009-1 931 ן דליה מרקוביץ 23-22 כתבי עת עיין ערך ; סבלת מהקר , 2009-1 931 ן דורית פלדמן 27-24 אדריכלות לונדון ן גלריה ברביקן לאמנות רון ארד : כיסאות מובילים ן רם אהרונוב 33-31 תערוכות נין יורק ן מוזיאון וויסני לאמנות אמריקנית מצב האמנות : 2010 הביאנלה של הוויסנ 2010 ן אדוארד רובין 39-34 מוזיאונים מתחדשים ירושלים ן מוזיאון ישראל לידתו מחדש של מוזיאון ישראל ן איל"ן וראדי 43-40 [ אנגלית ] סרמינל ניתן לצפייה באתר כותר הספרייה המקוונת של ישראל , www . kotar . co . il  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21