רבקה הורן Rebecca Horn

Bevrlacqua La Masa Foundation , St . Mark ' s Square , Venice Curator : Angela Vettese Fata Morgana  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21