תערוכות לוויין Satellite exhibitions

פי 0 ר גרינאוויי Peter Green away San Giorgio Maggiore Island , Venice Fondazione Giorgio Cini , Palladian Refectory Multimedia installation A Vision by Peter Greenaway , 2009 The Wedding at Cana by Paolo Veronese :  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21