רשימת איורים

השער חותם כולל ורשה , משנות השישים של המאה התשע עשרה , באדיבות הפנימי הרב אליעזר ויספיש . עמ ' 22 בקשת תמיכה ששלחו תלמידי הגר"א לקהילת האג בשנת תקע"ו . ( 1816 ) באדיבות אוסף ד"ר מנפרד ליהמן ( ז"ל , ( ניו יורק . . the Lehmann Manuscript Collection Courtesy of עמ ' 23 המלצת 'רוזני וילנה ' ובראשם ר ' חיים מוולוז'ין על מכתב הבקשה ששלחו תלמידי הגר"א לקהילת האג . באדיבות אוסף ד"ר מנפרד ליהמן ( ז"ל , ( ניו יורק . . Courtesy of the Lehmann Manuscript Collection חותם 'רוזני וילנה . ' באדיבות אמתע " י . עמ ' 25 חותמו של ר' מנחם מנדל משקלוב . באדיבות מוזיאון ישראל . עמ ' 29 איגרת תלמידי הגר"א לקהילת אמשטרדם משנת תק"ף , ( 1820 ) בעניין בניין חצר 'החורבה . ' באדיבות אוסף ד " ר מנפרד ליהמן ( ז"ל , ( ניו יורק . . Courtesy of the Lehmann Manuscri pt Collection עמ ' 48 בקשה של הסוחר הלל בן בנימין ריבלין מן השלטונות הרוסיים , מחודש אפריל , 1832 לאפשר לו לעלות לרגל לירושלים . באדיבות הארכיון הלאומי של ביילורוסיה במינסק . העתק אשרת המסע לארץ ישראל שהוציאו השלטונות הרוסיים לר ' הלל ריבלין ולאשתו במוהילב בי...  אל הספר
הוצאת שלם