ביבליוגרפיה כללית

אביעזר בן יצחק מטיקטין , שערי צדק לזרע יצחק ( ירושלים : חסר מו"ל , תר"ג . ( אביר , מרדכי , "המרד נגד השלטון המצרי בארץ ישראל בשנת 1834 ורקעו , " עבודה לשם קבלת תואר מוסמך של האוניברסיטה העברית בירושלים , . 1961 אבישר , עודד ( עורך , ( ספר חברון ( ירושלים : כתר , תש"ל . ( אבישר , עודד ( עורך , ( ספר טבריה ( ירושלים : כתר , תשל"ג . ( אטינגר , שמואל , "תקנות , " 1804 העבר כב ( תשל"ז , ( עמ ' . 110-87 אטקם , עמנואל , ליטא בירושלים ( ירושלים : יד יצחק בן צבי , תשנ " ב . ( אידל , משה , "בין הקבלה הנבואית לקבלת ר ' מנחם מנדל משקלוב , " בתוך הגר"א ובית מדרשו , ערכו משה חלמיש , יוסף ריבלין ורפאל שוח"ט ( רמת גן : בר אילן , תשס"ג , ( עמ ' . 184-173 אידל , משה , "מבוא , " בתוך אהרן זאב אשכולי , התנועות המשיחיות בישראל ( ירושלים : מוסד ביאליק , תשנ"א . ( אלבוים דרור , רחל , החינוך העברי בארץ ישראל , א-ב ( ירושלים : יד יצחק בן צבי , תש " ן . ( איש שלום , מיכאל , מסעי נוצרים לארץ ישראל ( תל אביב : עם עובד ודביר , תשכ"ו . ( אליאב , מרדכי , אהבת ציון ואנשי הו"ד : יהודי גרמניה וישוב ארץ ישראל במאה הי"ט ...  אל הספר
הוצאת שלם