רשימת תעודות בכתב יד

התעודות הן מן השנים תקנ"ח-תר"י . ( 1850-1798 ) הן מופיעות כאן בסדר כרונולוגי . איגרת החסידים בטבריה לראשי הקהילה היהודית בליוורנו מחודש שבט תקנ"ח בנושא בקשת סיוע כספי . המקור : ארכיון הקהילה היהודית בליוורנו , תיק . 1798 פנקס 'קלויז הגר " א . ' המקור : ספריית ייוו"א , ניו יורק . איגרת 'פקידי קושטא' לקהילה היהודית בליוורנו מחודש כסלו תקס " ג בנושא מצבה הקשה של ירושלים לאחר מסעו הצבאי של נפוליאון בארץ ישראל . המקור : ארכיון הקהילה היהודית בליוורנו , תיק . 1803 איגרת גבאי 'הצדקה הגדולה' בקהילת וילנה לראשי הקהילה מחודש אלול תקם"ח בנושא המצוקה הכלכלית של יהודי העיר בעקבות מלחמת רוסיה-צרפת . המקור : אל"ל , חטיבה , 620 אוסף מס' , 1 שנת , 1808 דף . 172 כתב המינוי של רבני ירושלים לשלושת ראשי 'הפקידים והאמרכלים באמשטרדם' מחודש כסלו תק"ע . המקור : כ"י "תולדות אברהם" באוסף סאלו מאייר ( ז"ל , ( אמשטרדם . כתב אשרור למינוי שלושת ראשי הפקוא"מ על ידי השד"ר הירושלמי יצחק דוד בן רבי מחודש כסלו תקע"ג . המקור : כ"י "תולדות אברהם" באוסף סאלו מאייר ( ז " ל , ( אמשטרדם . איגרת 'רוזני וילנה ' לראשי הקהילה היהו...  אל הספר
הוצאת שלם