הערות

מקור האיגרת של תלמידי הגר " א מצפת הנדפסת בתחילת הספר ( עמ ' ה : ( אברהם יערי , אגרות ארץ ישראל , עמ ' . 334-329 הערות להקדמה . 1 על לונץ ראה במבואו של קרסל לאוסף מאמריו : לונץ , נתיבות ציון וירושלים , עמ' . 2 . 13 לונץ , ירושלים , ה ( תרס " א , ( עמ ' . 3 . 189 לונץ , נתיבות ציון וירושלים , עמ' . 71-69 . 4 לונץ , ירושלים , ה ( תרס " א , ( עמ ' . 189 בקשותיו אלו באו , ככל הנראה , בעקבות קריאתו של ההיסטוריון שמעון דובנוב "נחפשה ונחקרה , " אודסה תרנ '' ב . ( 1892 ) . 5 לונץ , נתיבות ציון וירושלים , מבוא , עמ ' . 57-56 בציטוט זה ובכמה ציטוטים ארכיוניים נוספים הודגשו מילים או ביטויים במגמה להפנות את תשומת לבו של הקורא אל עניין מסוים . ההדגשות האלה בספר כולו הן שלי , אלא אם כן צוין אחרת . . 6 לונץ , ירושלים , ו ( תרס " ד , ( עמ' . 69 . 7 לונץ , נתיבות ציון וירושלים , עמ ' . 178 המחלוקת בין סיעת 'החורבה' לסיעת 'החצר ' החלה לאחר חורבן הגליל בין אנשי ירושלים הוותיקים שמרכזם היה ב'חורבה' ובין אנשי צפת שמרכזם היה ב ' חצר ' שבה בנה צבי הירש לעהרן בית כנסת בשם 'סוכת שלום . ' על מחלוקת זו נעמוד בפי...  אל הספר
הוצאת שלם