הלבנון, העיתון העברי הראשון שהופיע בירושלים בשנת ‭,1863‬ ומתחרהו חבצלת, שיצא לאור בעקבותיו.