פרק י ראשית המודרניזציה בקרב יהודי ירושלים בשנים תרי"ד-תר"ך (1860-1854)

השינויים הדרמטיים שקידמו את תהליך המודרניזציה בירושלים אירעו בחסות משפחת רוטשילד הצרפתית ובאמצעות שליחה הנמרץ ד"ר אלברט כהן . בתקופת שהות קצרה שנמשכה כשלושה שבועות , מי '' ג בתמוז עד ח ' באב תרי " ד 30-9 ) ביולי , ( 1854 הצליח ד"ר אלברט כהן להקים בירושלים כמה מפעלים מודרניים לרווחת הציבור . הוא רכש מהקהילה הספרדית את המבנה של בית תלמוד התורה , פתח בו בית חולים על שם מאיר אנשיל רוטשילד והעמיד בראשו את ד"ר ברנרד נוימן , שהגיע לירושלים כרופא פרטי כבר בשנת . 1846 מלבד בית החולים הקים מוסדות אחדים של צדקה וחסד - קופת גמילות חסדים גדולה לסוחרים ולבעלי מלאכה , קרן תמיכה כספית ביולדות עניות ובהורי תלמידים עניים וחלוקה שבועית של מאות כיכרות לחם לנצרכים . פרויקט חשוב אחר היה הקמת בית ספר להכשרה מקצועית לנערים שבו למדו , לצד לימודי קודש וחשבון , גם מלאכת כפיים אצל בעלי מלאכה ואומנים כגון שענים , צורפים , חרטים , כורכי ספרים , מסגרים , סנדלרים ועוד . כמו כן הקים לראשונה בארץ בית ספר לבנות , שבו למדו הנערות הלכות ומנהגים לצד לימודים כלליים ומלאכת יד . בדרכו חזרה לפריז התקבל ד " ר אלברט כהן לריאיון ...  אל הספר
הוצאת שלם