בניין בית הכנסת החסידי 'תפארת ישראל‭,1871-1856 ,'‬