מכונת הדפוס שכמותה שלח מונטיפיור לבית הדפוס של ישראל ב"ק, ‭.1841‬