פרק ח הדיון על אופיו ועל עתידו של היישוב בעיתונות היהודית באירופה

בהופעתה ובהתפתחותה המואצת של העיתונות היהודית במערב אירופה באמצע המאה התשע עשרה אפשר לראות את אחד החידושים ההיסטוריים הגדולים ביותר של התקופה . בעידן התערערות המבנים החברתיים המסורתיים דחקה העיתונות את מקומן של שאר דרכי הקשר והפצת המידע בקרב היהדות המסורתית והפכה לכלי תקשורת להמונים . העיתונות נעשתה בימה מרכזית להצגת עמדות והשקפות הנוגעות למהותה של היהדות ולמקום שתופס בה המושג של ארץ ישראל . עשרות עיתונים וכתבי עת יהודיים הופיעו במאה התשע עשרה . אחדים החזיקו מעמד שנים רבות ואחרים נעלמו עם חילופי העתים ושינויי ההשקפות . הנגישות של העיתונות היהודית ככלי תקשורת ותפוצתה הגיאוגרפית הרחבה עשו אותה גורם חשוב בטיפוח הזהות היהודית ובשמירת הסולידריות בין קיבוצים יהודיים בארצות זרות ורחוקות . אמנם לא הייתה לה מגמה פדגוגית או תיאולוגית בעיקרה ; בדרך כלל היא נכתבה בלשון המדינה ואימצה תכנים ומסגרות צורניות מן העיתונות המערבית , ובתוך כך אף פתחה בפני היהודים צוהר אל ערכי התרבות של החברה הנכרית שסביבם . ועם זאת , עצם העובדה שהיא יועדה לקהל יהודי אילצה אותה להתמקד בנושאים יהודיים . במדור החדשותי של העי...  אל הספר
הוצאת שלם