מצבת קברו של ר' אהרן ב"ר אברהם, אביו של הגביר שמריה לוריא, שנחשפה בבית הקברות שעל הר הזיתים.