בניין חצר 'החורבה' ובית הכנסת 'בית יעקב‭.1864-1837 ,'‬