מכתב של יהוסף שווארץ מירושלים למשפחתו בגרמניה. במרכז המעטפה: חותמת עברית של משרד הדואר הפרטי שהקימו בירושלים יהוסף שווארץ ואליעזר ברגמן. התאריר בחותמת; יום א' ז' באדר תקצ '' ה ‭.(1838)‬