קריאה ליהודי לונדון לתמוך בבניין 'חצר חורבת ר' יהודה חסיד' בירושלים. נדפסה בלונדון בשנת תקפ''ב ‭,(1822)‬ בעברית ובאנגלית, מטעם רבה של העיר.