כתב החרם של הספרדים נגד האשכנזים בארץ ישראל משנת תקפ"א ‭.(1821)‬