פרק ה מניגודים להסדרים: מערכת הפשרות וההסכמים בין הכוללים

עליית תלמידי הגר " א חוללה שינוי בסדר החברתי והפוליטי של היישוב היהודי בארץ ישראל . עם הגיעם לארץ נוסף אלמנט אשכנזי חדש , תוסס ונמרץ לעדה החסידית הוותיקה שבגליל , לכאורה היה הגידול המספרי של האשכנזים לברכה ליהודי ארץ ישראל . אולם "אליה וקוץ בה : " בתוספת דמוגרפית זו של בני עדה מובחנת ומגובשת מבחינה חברתית נשקפה סכנה לאחדותו של היישוב . החשש היה שעליית ה " מתנגדים" תביא עמה לארץ את תרבות המחלוקת שבין המתנגדים לחסידים , שכבר פשתה בקרבה של החברה היהודית בליטא וברייסין ובחלקים מפולין . מחלוקת זו , שפילגה קהילות ומשפחות בשל ניגודי השקפות , הלכות ומנהגים , הולידה עוינות חברתית וקיבעה התגודדות ופיצול עדתי . בחוץ לארץ אמנם לא היה במחלוקת זו משום סכנה לקיום היהודי , אבל בארץ ישראל , בתוך קיבוץ יהודי קטן יחסית הנמצא בעיצומם של תהליכי צמיחה וגיבוש בסביבה עוינת מבחינה דתית ותרבותית , נשאה עמה המחלוקת פוטנציאל של פירוד הרסני וסכנה קיומית של ממש . באופן פרדוקסלי היווה אפוא גידולו של היישוב האשכנזי סכנה ליישוב היהודי בארץ ישראל - כעיקר על רקע חלוקת המשאבים הכספיים המוגבלים שעמדו לרשותו . נוסף על כך ,...  אל הספר
הוצאת שלם