ספר מעשה רב על מנהגי הגר"א, נדפס בווילנה בשנת תקצ"ב ‭,(1832)‬ ויש בו הקדשה אישית של המחבר לצבי הירש לעהרן. הספר נשלח אליו בידי 'רווני וילנה‭.'‬