רשימה חלקית של הקהילות היהודיות במערב אירופה ושל סכומי הכסף שאספו למען יהודי ארץ ישראל, בדין וחשבון מודפס שפרסם ארגון הפקוא"מ.