פרק ד גיוס תמיכה כלכלית למען היישוב היהודי בארצות מערב אירופה

הצלע השלישית בתמיכת העולם היהודי ביישוב היהודי בארץ ישראל הוקמה באמשטרדם שבהולנד בשנת תק"ע . ( 1809 ) בניגוד ל'פקידי קושטא' ול'רוזני וילנה / שהוקמו בארגונים יהודיים על קהילתיים לטובת המוני העולים בני מקומם , יוצאי האימפריה העותומאנית או ליטא רוסיה פולין , הוקם ארגון 'הפקידים והאמרכלים באמשטרדם' שלא על בסיס של קרבת מוצא לעולים , שהרי מספר העולים שהגיע לארץ ישראל מחלק זה של אירופה היה קטן ביותר . ארגון זה , שהיה שונה מבחינות רבות מן השניים שקדמו לו , הפר בתור זמן קצר לארגון העיקרי שעסק בגיוס כספים למען כלל יהודי ארץ ישראל , מבלי להתחשב במוצאם הגיאוגרפי והעדתי או במקום יישובם בארץ . עד מהרה גילה ארגון זה מעורבות הולכת וגוברת בנעשה בארץ ישראל וביקש להביע את דעתו ולעתים אף לכפות אותה על יושבי הארץ . הקמת הארגון ניזונה בראש ובראשונה ממוטיבציה משיחית . מקימי הארגון ראו בהתרחשויות ההיסטוריות העולמיות שהתחוללו בתקופה זו - המהפכה הצרפתית בשנת , 1789 המלחמות העקובות מדם שניהלו ראשי המהפכה מאז , התמוטטותה הצפויה של האימפריה העותומאנית ופלישת מעצמות המערב לתחומה בסוף המאה השמונה עשרה - בכל אלה הם ר...  אל הספר
הוצאת שלם