שיקום ארבעת בתי הכנסת הספרדיים בירושלים, ‭.1835-1834‬ פנים בית הכנסת על שם רבן יוחנן בן זכאי.