באמשטרדם בשנת תקע"ד ‭(1814)‬ בנוגע ל"שליחים לעצמם" העושים את דרכם מכתב אזהרה של רבני ירושלים לקהילה הספרדית להולנד. על המכתב דוגמת חותמת חדשה של קהילת ירושלים שבאמצעותה תאומת זהותם של השרירים.