אישור בחתימת שלושת 'פקידי קושטא' לשליחות השד"ר משה בן־סמחון לאמשטרדם בשנת תקצ"ז ‭,(1837)‬