פרק ג הפעילות למען יהודי ארץ ישראל ברחבי האימפריה העותומאנית

עוד בטרם עלייתם ארצה התוודעו תלמידי הגר"א ותומכיהם 'רוזני וילנה' לקיומה של מערכת התמיכה שהקימו 'פקידי ארץ ישראל' בעיר קושטא , בירת האימפריה העותומאנית . בניגוד לאופי המחתרתי של התמיכה שהעניקו 'רוזני וילנה ' לעולים החדשים מבני ארצם , נעשתה פעילותם של 'פקידי קושטא' למען כלל יהודי ארץ ישראל בסמכות וברשות השלטונות העותומאניים . לא ייפלא אפוא שעוד טרם עלייתם של תלמידי הגר"א נוצרו קשרים ראשוניים בין 'רוזני וילנה ' ובין 'פקידי קושטא' לשם הבטחת מעמדם העתידי של העולים מליטא , וגם נעשו ההסדרים להעברת התמיכה בהם באמצעות הצינורות הפיננסיים של 'פקידי קושטא . ' אלא שעם הגידול במספרם של העולים מליטא גברו החיכוכים בינם ובין הספרדים , תושבי הארץ הוותיקים , ושאלת חלוקת הכספים בינם ובין האשכנזים , שכללו מבחינה זו גם את העולים החסידים , גרמה למריבות ולסכסוכים שלא היה אפשר להתעלם מהם . 'פקידי קושטא , ' שהיו אמורים לטפל בצורכיהם של כל יהודי ארץ ישראל ולייצגם בפני השלטונות , נחשדו בהטיה לטובת אחיהם הספרדים . בבואנו להבין את יחסי הגומלין בין העדות השונות בארץ ואת התפתחות היישוב , שומה עלינו להכיר תחילה את מער...  אל הספר
הוצאת שלם