אישור מטעם כוללות החסידים בצפת ובטבריה על קבלת כספים מפולין ‭.(1838)‬