צו ממשלת פולין משנת 1853 האוסר איסוף כספים עבור יהודי ארץ ישראל.