דף בודד שנדפס בירושלים ונשלח לוורשה בשנת תרי"א ‭,(1851)‬ ובו תפילה לשלומו ולהצלחתו של מושל פולין איוון פשקביץ.