סכומי הכסף שנאספו בפולין בשנים ‭1849-1838‬ למען יהודי ארץ ישראל