ידיעה בעיתון הפולני קורייר ורשבסקי משנת 1833 על כוונתם של המוני יהודים מפולין לעלות לירושלים מתוך ציפייה לתקומתם הקרובה בארץ ישראל.