העתק אשרת המסע לארץ ישראל שהוציאו השלטונות הרוסיים לר' הלל ריבלין ולאשתו במוהילב ביום 20 באפריל ‭.1832‬