בקשה של הסוחר הלל בן בנימין ריבלין מן השלטונות הרוסיים, מחודש אפריל ‭,1832‬ לאפשר לו לעלות לרגל לירושלים.