איגרת תלמידי הגר"א לקהילת אמשטרדם משנת תק'' ף ‭,(1820)‬ בעניין בניין חצר 'החורבה‭.'‬