בקשת תמיכה ששלחו תלמידי הגר"א לקהילת האג בשנת תקע"ו ‭.(1816)‬