חותם 'רוזני וילנה‭,'‬ ועליו הכתובת: "חותם גבאים הכוללים דאה"ק ושל ארץ הקודש] תוב"ב [תיבנה ותיכונןו דק"ק [קהילת קודש] ווילנא יע"א [יגן עליה אלוהיםו‭."‬