פתח דבר

בשנת תשמ"ה ( 1985 ) יצא לאור ספרי משיחיות ויישוב ארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה הי'יט , ובו הצגתי תפיסה חדשה בהיסטוריוגרפיה היהודית אשר על פיה התעוררות משיחית שאחזה כעם היהודי לקראת שנת ת"ר ( 1840 ) עוררה תנועת עלייה של אלפי יהודים מכל קצות הגולה והביאה לחידושו של היישוב היהודי בארץ ישראל . בעשרים השנים האחרונות מאז פורסם הספר , נוסף לרשותו של המחקר חומר ארכיוני חדש ומפתיע . נחשפו אוספים ארכיוניים עשירים בהולנד ובאיטליה , ובעיקר נפתחו בפני חוקרים ישראלים הארכיונים ההיסטוריים הגדולים ברחבי מזרח אירופה וברית המועצות לשעבר , ובהם חומר חשוב ביותר הנוגע ליהודי ארץ ישראל . החומר הארכיוני החדש לא רק אישר את התזה המשיחית שהצגתי , אלא אף הוציא אותה ממקומה ההיסטורי המצומצם והציב אותה כאחת התופעות המרכזיות שהשפיעו על תולדות ישראל בראשית העת החדשה . עוד התברר כי מלבד תנועת העלייה לארץ ישראל הביאה ההתעוררות המשיחית להקמתן של מסגרות ארגוניות על קהילתיות במזרח אירופה ובמערבה ששמו להן למטרה לתמוך מבחינה כלכלית ביישוב החדש שהלך והתגבש בארץ ישראל . המטרה המשותפת של ארגוני הסיוע אפשרה לקיים מערכת יחסי ...  אל הספר
הוצאת שלם