השיבה לירושלים : חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל בראשית המאה התשע־עשרה

אריה מורגנשטרן אריה מורגנשטרן השיבה לירושלים ספרים נוספים של אריה מורגנשטרן הרבנות הראשית לארץ ישראל ( שרשים , תשל"ג ) משיחיות ויישוב ארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה הי " ט ( יד יצחק בן צבי , תשמ '' ה ) גאולה בדרך הטבע : תלמידי הגר " א בארץ ישראל 1840-1800 ( מאור , תשנ " ז ) מיסטיקה ומשיחיות : מעליית הרמח"ל עד הגאון מווילנא ( מאור , תשנ " ט ) ועוד על הציונות בהוצאת שלם מיכאל אורן , דוד חזוני ויורם חזוני ( עורכים ) - מאמרים חדשים על הציונות אריה מורגנשטרן השיבה לירושלים חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל בראשית המאה התשע עשרה הוצאת שלם , ירושלים התשס"ז  אל הספר
הוצאת שלם