ביבליוגרפיה

הרשימה שלפנינו ערוכה בסדר אלפביתי של הקיצורים המציינים את המקורות בהערות , וספרים שלא הוזכרו בהן . מסמכים וקטעי עיתונות שהשתמשתי פעם אחת בלבד רשומים במקום המתאים בהערות ואינם מופיעים ברשימה זו . אביצור , לחמה של ירושלים - שי אביצור , "לחמה של ירושלים , " קרדום , 23-21 ( יולי , ( 1982 עמי . 180-172 אבן אור , בניינים בעיר החדשה - שי אבן אור , "בניינים בעיר החדשה , " קרדום , 33 ( מאי . ( 1984 רי אופיר , "שכונת רחביה : שכונת יוקרה ירושלמית , " עבודת גמר בבית הספר התיכון , הגימנסיה העברית בירושלים , ירושלים . 1985 אזרחי בריסקר . בניתי בית - ש אזרחי נריסקר , בניתי בית , ירושלים תשל"ה . אלבוים דרור , החינוך העברי - רחל אלבוים דרור , החינוך העברי בארץ ישראל , ירושלים תשמ"ו . אלדן , רחביה - ני אלדן , "רחביה , , " 1987-1923 עבודה סמינריונית במסגרת לימודים לתואר מוסמך של האוניברסיטה העברית , ירושלים . 1988 אלישר , אלבום משפחתי - ר' אלישר , אלבום משפחתי , ירושלים תש"ן . אקרמן , מנחם אוסישקין - אי אקרמן , מנחם אוסישקיף הלוחם למען גאולת הארץ , ירושלים . 1987 ארליק , לאופולד קרקואר - אי ארליק , לאופו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי