הערות לחלק הראשון: סיפורה של רחביה

. 1 פרק זה מתבסס על המאמר ; ביגר , שכונות הגנים , עמי . 2 . 109-108 חלמיש , ירושלים , עסי . 3 . 11 סרנה , סוד הקסם , עמי . 4 . 22 אשבל , הכשרת היישוב , עמי . 5 . 24 שם , עמי ; 71 ביגר , שכונות הגנים , עמי . 6 . 120-119 ריאיון עם רפאל מולכו מיום ; 8 . 11 . 1994 קרויאנקר , הבנייה בתקופת המנדט , עמי . 265-264 . 7 ביגר , שכונות הגנים , עמי . 8 . 120 יהושע , טאלביה , עמי . 9 . 30 רופין , פרקי חיי , ב , עמי . 10 . 166 אשבל , הכשרת היישוב , עמי . 11 . 25 שם , עמי . 12 . 24-22 שם , עמי . 13 . 26 לוין , ריכרד קאופמן , עמי . 14 . 47 לוין , עיר הגנים , עמי . 116 . 15 גרייצר , שכונת העובדים , עמי . 16 . 26-25 שחורי , השפעת , עמי . 17 . 23-20 וגר , סיורים כבית הכרם , עמי . 18 . 5 גרייצר , שכונת העובדים , עמי . 19 . 26 די קאופמן , "ע"ד בנין ערי גנים מודרניות - רשמי מסע קצרים , " הארץ , , 29 . 12 . 1922 עמי . 20 . 3 שם , שם . . 21 שם , שס . . 22 פרומקין , דרך שופט , עמי . 23 . 431 קרויאנקר , הבנייה בתקופת המנדט , עמי . 24 . 265 שם , עמי . 25 . 275 פרומקין , דרך שופט , עמי . 26 . 265 ביגר , שכונות הגנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי