גרם המדרגות והכתובת ‭"VILLA LEA "‬ בחזית הבית בשדרות בן מימון ‭.(1996 ) 6‬