ציור אוניית הקרב הרודפת אחרי שתי אוניות מתוך קבר יסון.