החלון האופקי בחזית בית ראובן כצנלסון ברחי רשב"א 0ג ‭.(1996)‬